Här presenteras Event i Ratan 2022

På sommaren finns ibland sponatan loppisar på några gårdar i byn.

20-21/8 Fyrdagarna

Lö 20/8  kl 12-16 

Visning av fyren och lotsstationen på Rataskär samt de två fyrarna Ratan södra på Ledskär. Båttransport till Skäret går från hamnen varje hel timme 12-15. Sista båt tillbaka till fastlandet går kl 16.

Söndag 21/8 kl 13

Invigning av fyren Ratan södra den äldre som restaurerats till 1800-talsskick, och som fick utmärkelsen Årets VIPP 2022 av Svenska Fyrsällskapet.

Läs mer om fyren och andra sevärdheter på Ledskär här.

Plats: Fyrplatsen Ratan södra, som finns att söka på Google maps. Till Ledskär, fyrarna Ratan södra, går det en bilväg ända fram, parkering några hundra meter innan.

Inbjudan till invigning av fyren
Ratan södra den äldre. Den gamla fyren flyttades till sin ursprungliga plats på Ledskär år 2011 efter 70 år på annat håll. Det tog drygt tio år av restaurering innan allt var klart.
Fyren är nu i samma skick som den hade när den blev klar 1874.


Eldsjälen som fick allt att hända, Christer Hollinder, gick bort i september förra året. Men resultatet av hans idoga arbete består. Finansiärer har varit Länsstyrelsen i Västerbotten län och Riksantikvarieämbetet.
Expertishjälp och goda råd har Västerbottens museum gett. Det mesta av arbetet har utförts av ideella krafter i Föreningen Ratans Historia. Några externa företag har anlitades för krävande arbeten.

Invigning av byggnaden och tändning av fotogenlampan i
sideralskensapparaten
sker söndag den 21 augusti 2022 klockan 13.
Anmäl deltagande senast den 17 augusti till ritvalundberg@gmail.com
Välkommen!
Styrelsen i Föreningen Ratans Historia, gm ordförande Ritva Lundberg