Sevärdheter

Kort historik med karta. Ladda gärna hem broschyren om Ratan ”Norrlands hamn”

Texten: Gunnar Holmgren och Christer Hollinder. Illustrationer Kristina Östlund. Kartan Gunnar Holmgren. Häftet är utgivet i samverkan mellan ”Föreningen Ratans Historia”, Två Förläggare Bokförlag, Umeå och Robertsfors kommun.
© Föreningen Ratans Historia 2021

Rataskär naturreservat

Bykärnan

Sevärdheter  

1. Gamla mareografen

Mareografen uppfördes 1891 för att mäta havsvatten ståndet. Ett flöte följde vattnets nivåförändringar,  som sedan via en kuggstångs-konstruktion kunde  registreras på papper. Mareografen slutade användas  1965 då den nya mareografen på Ledskär togs i drift. 

2. Taktil karta över Ratan 

År 2009 firades 200 år av fred i Sverige med kunga besök i Ratan. I samband med besöket invigde drott ning Silvia en taktil karta över Ratan. Kartan är gjord  i gjutjärn av Robertsfors Bruk och ger synskadade en  möjlighet att få en uppfattning av byn. 

3. Magasin 

Magasinen är från början byggda på Rataskäret i slu tet på 1700-talet. Efter kriget 1809 flyttades de iland.  Handelsfartyg lade till vid kajen och dess varor lades i  magasinen. I början av 1900-talet blev bogserbåtar,  drivna med ved och kol, alltmer vanliga och på 1930- talet byggdes en kolgård på norra sidan.  Den är nu bortriven och där har det nu anlagts en  Quick Stop för husbilar. Magasinen restaurerades  vintern 1981-1982, av vilka ett nu är servicelokal för  turister, inrett med kök, toalett, dusch, tvättmaskin  och torkskåp. I ett av utrymmena i magasinen har  lokala hantverkare sommartid en Hantverksbod där  man kan köpa lokala alster.

4. Före detta Turisthotellet 

Huset byggdes 1780 och användes fram till cirka 1810  som krog och sedan som bostadshus. Ratans telegraf station, som kom till byn 1859, fanns här omkring år  1900. Nils Blomgren drev turisthotell här i början av  1900-talet. Från 1930 och fram till omkring 1959 drev  innehavaren kaférörelse i huset.  

5. Tullgården 

Huset är byggt 1862 då tullen behövde större utrymmen.  Här hade tullförvaltaren sin bostad och expedition. År  1905 flyttades tullstationen till Sikeå och huset blev såg verkskontor. Efter 1918 har huset använts till att antal  olika ändamål bl a barnkoloni och semesterhem. Huset  ägs nu av kommunen och inrymmer Kulturum Ratan,  turistinformation, café och restaurang sommartid. Söder om Tullgården finns fredsmonumentet som instal lerades 2009 till minne av 200 år av fred. 

Ratans mareograf med Rataskär i bakgrunden

Ledskär

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 20211120_090038-576x1024.jpg

6. Grav från 1809 

Graven är från 1809 då kapten Karl Henrik Nisbeth  skadades i skadades i samband med slaget i Sävar den  19 augusti och sedermera dog i Ratan den 29 augusti.  Fänrik Erik Hägerflyckt, som dödades i slaget vid Sävar,  har här en minnessten. 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är idkkk.jpg

8. Fyren Ratan södra 1874

1765 blev Ratan stapelhamn för Norrland, den enda norr om Gävle. Den växte i betydelse och var en viktig hamnplats under hela 1800 talet med lots och tull. 1874 uppfördes fyren på Ledskär vid södra inloppet. Det var en inseglingsfyr med en yttre, liten ensfyr. En signalklocka på klockstapel uppfördes bredvid den större fyren. I klockan med inskriptionen Ratan södra var en tamp fäst som löpte genom väggen in till fyrhuset, där vakthavande, vid dålig sikt, satt och ringde i klockan med jämna tidsintervaller.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Fyren-Ratan-sodra-d.a.-forr-1024x663.png

Vakthållningen vid Ratan S var något av en familjeangelägenhet eftersom både hustru och barn till den ansvarige fyrvaktaren ofta fick sköta både tändning och släckning. Fyren eldades med fotogen i en stor lådkonstruktion gjord av ek. Den förste fyrvaktaren hette Nils Blomgren som skötte om fyren mellan 1896-1922. 1889 revs den nedre ensfyren i samband med att en ny fyr på Rataskär skulle byggas. Man kan än i dag se var den stått nedanför den större fyren.

Det renoverade fyrhuset Ratan Södra västra entrén.

1941 byggdes en ny fyr på Ledskär och den gamla såldes. Den fick tjänstgöra som raststuga vid södra infarten till Ratans by. Efter kriget såldes huset till en familj i Djäkneboda  som använde den som gäststuga. Granitgrunden har stått kvar på Ledskär i 70 år.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Ratan-Sodra-2021-10-02-1024x647.jpg

Den gamla fyren hämtades tillbaka 2011 och återfördes till sin gamla grund. Där har historieföreningen i Ratan, under ledning av Christer Hollinder, i samarbete med Länsstyrelsen, Västerbottens museum och Riksantikvarieämbetet återuppbyggt fyren. Arbetet har varit omfattande och har utförts enligt de gamla metoder man hade 1874. Av historiska skäl har vissa detaljer lämnats orörda för att det ska framgå hur det såg ut före återställandet. Fyrutrustningen är nytillverkad efter en gammal ritning. Tapeter och lister är nytillverkade med samma utseende som de ursprungliga. Kakelugn och vedspis är från 1800 talet. Hösten 2022 återinvigs fyren som ska bli ett fyrmuseum.

Landhöjningen & vattenståndet