historiska byggnader
historiska byggnader
Historisk byggnad i kurvan i Ratan. här har bedrivits flertalet verksamheter genom åren

Den historiska byggnaden alldeles vid vägen i kurvan i Ratan. Huset byggdes 1780 och användes fram till omkring 1810 som krog. Kapten Olof Forsberg och sedan hans son, Kronolotsen Johan Gustav, bodde här med sina familjer fram till 1874. Omkring år 1900 huserade Ratans telegratstation i huset. Därefter drev Nils Blomgren turisthotell i lokalerna. Från 1924 och fram till omkring 1959 drevs kaférörelse i huset, först av systrarna Häggström, sedan av Olga Isberg. Efter att kaféverksamheten upphörde har huset använts som bostad, först av Olga och hennes man Axel och sedan av hennes systerdotter Gunborg Karlsson.

Källa: Christer Hollinder, Föreningen Ratans Historia

En av döttrarna till dåvarande Droskägare Klas Eriksson berättar om kaféverksamheten på 1940-talet när hon var barn:

”…det fanns ett kafé i byn som var öppet under halva året. Det var träffpunkten för alla. Det fanns en grammofon på kaféet där det spelades de senaste grammofonskivorna. Vi brukade köpa saft och bullar för att få sitta på kaféet och lyssna på skivorna och titta på pojkarna. Skivorna var inte så många men ack så bra – tyckte vi då.”

Ratans Bygdegårdsföreningen förvärvade huset 2009 av Gunborgs systerdotter Maj-Britt Karlsson som även generöst bidragit ekonomiskt till föreningen.

Huset är åter i privat ägo från 2022.