Kort historik med karta. Ladda gärna hem broschyren om Ratan ”Norrlands hamn”

Texten: Gunnar Holmgren och Christer Hollinder. Illustrationer Kristina Östlund. Kartan Gunnar Holmgren. Häftet är utgivet i samverkan mellan ”Föreningen Ratans Historia”, Två Förläggare Bokförlag, Umeå och Robertsfors kommun.
© Föreningen Ratans Historia 2021