6. Grav från 1809 

Graven är från 1809 då kapten Karl Henrik Nisbeth  skadades i skadades i samband med slaget i Sävar den  19 augusti och sedermera dog i Ratan den 29 augusti.  Fänrik Erik Hägerflyckt, som dödades i slaget vid Sävar,  har här en minnessten. 

8. Fyren Ratan södra 1874

1765 blev Ratan stapelhamn för Norrland, den enda norr om Gävle. Den växte i betydelse och var en viktig hamnplats under hela 1800 talet med lots och tull. 1874 uppfördes fyren på Ledskär vid södra inloppet. Det var en inseglingsfyr med en yttre, liten ensfyr. En signalklocka på klockstapel uppfördes bredvid den större fyren. I klockan med inskriptionen Ratan södra var en tamp fäst som löpte genom väggen in till fyrhuset, där vakthavande, vid dålig sikt, satt och ringde i klockan med jämna tidsintervaller.

Vakthållningen vid Ratan S var något av en familjeangelägenhet eftersom både hustru och barn till den ansvarige fyrvaktaren ofta fick sköta både tändning och släckning. Fyren eldades med fotogen i en stor lådkonstruktion gjord av ek. Den förste fyrvaktaren hette Nils Blomgren som skötte om fyren mellan 1896-1922. 1889 revs den nedre ensfyren i samband med att en ny fyr på Rataskär skulle byggas. Man kan än i dag se var den stått nedanför den större fyren.

Det renoverade fyrhuset Ratan Södra västra entrén.

1941 byggdes en ny fyr på Ledskär och den gamla såldes. Den fick tjänstgöra som raststuga vid södra infarten till Ratans by. Efter kriget såldes huset till en familj i Djäkneboda  som använde den som gäststuga. Granitgrunden har stått kvar på Ledskär i 70 år.

Den gamla fyren hämtades tillbaka 2011 och återfördes till sin gamla grund. Där har historieföreningen i Ratan, under ledning av Christer Hollinder, i samarbete med Länsstyrelsen, Västerbottens museum och Riksantikvarieämbetet återuppbyggt fyren. Arbetet har varit omfattande och har utförts enligt de gamla metoder man hade 1874. Av historiska skäl har vissa detaljer lämnats orörda för att det ska framgå hur det såg ut före återställandet. Fyrutrustningen är nytillverkad efter en gammal ritning. Tapeter och lister är nytillverkade med samma utseende som de ursprungliga. Kakelugn och vedspis är från 1800 talet. Hösten 2022 återinvigs fyren som ska bli ett fyrmuseum.