Sevärdheter  

1. Gamla mareografen

Mareografen uppfördes 1891 för att mäta havsvatten ståndet. Ett flöte följde vattnets nivåförändringar,  som sedan via en kuggstångs-konstruktion kunde  registreras på papper. Mareografen slutade användas  1965 då den nya mareografen på Ledskär togs i drift. 

2. Taktil karta över Ratan 

År 2009 firades 200 år av fred i Sverige med kunga besök i Ratan. I samband med besöket invigde drott ning Silvia en taktil karta över Ratan. Kartan är gjord  i gjutjärn av Robertsfors Bruk och ger synskadade en  möjlighet att få en uppfattning av byn. 

3. Magasin 

Magasinen är från början byggda på Rataskäret i slu tet på 1700-talet. Efter kriget 1809 flyttades de iland.  Handelsfartyg lade till vid kajen och dess varor lades i  magasinen. I början av 1900-talet blev bogserbåtar,  drivna med ved och kol, alltmer vanliga och på 1930- talet byggdes en kolgård på norra sidan.  Den är nu bortriven och där har det nu anlagts en  Quick Stop för husbilar. Magasinen restaurerades  vintern 1981-1982, av vilka ett nu är servicelokal för  turister, inrett med kök, toalett, dusch, tvättmaskin  och torkskåp. I ett av utrymmena i magasinen har  lokala hantverkare sommartid en Hantverksbod där  man kan köpa lokala alster.

4. Före detta Turisthotellet 

Huset byggdes 1780 och användes fram till cirka 1810  som krog och sedan som bostadshus. Ratans telegraf station, som kom till byn 1859, fanns här omkring år  1900. Nils Blomgren drev turisthotell här i början av  1900-talet. Från 1930 och fram till omkring 1959 drev  innehavaren kaférörelse i huset.  

5. Tullgården 

Huset är byggt 1862 då tullen behövde större utrymmen.  Här hade tullförvaltaren sin bostad och expedition. År  1905 flyttades tullstationen till Sikeå och huset blev såg verkskontor. Efter 1918 har huset använts till att antal  olika ändamål bl a barnkoloni och semesterhem. Huset  ägs nu av kommunen och inrymmer Kulturum Ratan,  turistinformation, café och restaurang sommartid. Söder om Tullgården finns fredsmonumentet som instal lerades 2009 till minne av 200 år av fred. 

Ratans mareograf med Rataskär i bakgrunden