Brygga i Ratans hamn

I hamnens södra del finns småbåtsbryggor för privata båtar. Bryggorna sköts av Ratans bryggförening. 

Det finns en flytbrygga för större båtar, med xx platser och en för mindre båtar, med xx platser. Det finns också enklare båtplatser på stranden i viken som kallas ”Lagun”,  mellan gästhamnen och Quickstop för husbilar. Där kan man ha en billigare båtplats, med endast en stolpe på stranden att fästa en liten båt vid.  Antal platser xx

Du köper en båtplats och är då medlem i Ratans bryggförening.

Årsavgiften är xx /xx/xx kr. Medlemmarna deltar i arbetsdagar som arrangeras, speciellt vår och höst när bryggorna görs i ordning respektive tas ur bruk. Y-bommarna tas i land på hösten och sätts ut igen på våren.  Även annat underhållsarbete kräver insatser. Föreningen är engagerad i turismen genom att medlemmarna städar servicehuset som finns för gästerna i gästhamn, Quickstop och camping. 

Kontakt till bryggföreningen: Ordförande xx tel. Email…